Gecertificeerde partner voor inbraakpreventie, branddetectie, toegangssystemen, netwerkbekabeling.

Offerte aanvragen Service aanvragen

Telecom & Security Zeeland bezit de nieuwste certificaten van CIBV voor brandmeldinstallaties Wij zijn erkend voor het projecteren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties. Ook hebben wij alle kennis in huis voor het opmaken van een programma van eisen (PVE). Met onze installaties voldoet u aan alle wettelijke eisen.

 de vijf keurmerken

Het betekent dat hoge kwaliteit van de dienstverlening is gegarandeerd én geborgd. Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van gemeentelijke wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring, en installeren brandmeldinstallaties volgens het vooraf overeengekomen programma van eisen (daarin zijn ook de eisen van brandweer en verzekeraar opgenomen).

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een samenstel van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen die nodig zijn om brand te ontdekken, te melden en om stuursignalen aan andere installaties te geven. Voorbeelden hiervan zijn ontruimingsalarmsystemen, liften of automatische blusinstallaties. Veel hangt af van de tijd die er is om bij brand actie te ondernemen. Een brandmeldinstallatie is bedoeld om "een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren, dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden, en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen". Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen of beperkt.

Werk voor specialisten

Omdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Een gebruiker wil immers dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor de brandweer voor niets komt. Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Hun werk en een goed beheer door de gebruiker bepalen de kwaliteit van de installatie, en het vertrouwen dat brandweer en verzekeraar kunnen hebben in deze essentiële brandbeveiligingsvoorziening.

Certificaat voor gebruiker

Indien aan alle eisen is voldaan, kan bij oplevering of na onderhoud van een brandmeldinstallatie, een certificaat worden afgegeven. Met dit certificaat toont de gebruiker aan dat zijn brandmeldinstallatie voldoet aan de eisen. Gemeenten stellen brandmeldinstallaties in bepaalde gevallen verplicht in het kader van een bouw- of gebruiksvergunning. Verzekeraars vragen verzekerden vaak om, in het kader van een brandverzekering, preventiemaatregelen te nemen en een brandmeldinstallatie te laten aanleggen.

Waarom certificeren?

Nieuwe brandmeldinstallaties moeten worden aangelegd volgens de norm NEN2535+C1:2010, bestaande brandmeldinstallaties moeten worden onderhouden volgens de norm NEN 2654-1:2002 nl.

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen. Een certificaat voor de BMI biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

Voordelen voor de klant

  • Hoge kwaliteit van de dienstverlening is gegarandeerd
  • Lage kosten bij een inspectie door een onafhankelijke inspectie-instelling

 

Wie certificeert?

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema's en regelingen. CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV. Deze schema's en regelingen zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars. Bovendien wordt vanuit de bouwregelgeving naar deze schema's en regelingen verwezen.

Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van gemeentelijke wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring, en installeren brandmeldinstallaties volgens het vooraf overeengekomen programma van eisen (daarin zijn ook de eisen van brandweer en verzekeraar opgenomen).